DN reality s.r.o.

So sídlom: Hosťová 26, Nitra 951 02
IČO: 50 254 243
DIČ: 2120243510
Spoločnosť zastupuje: Helena Rakusová, konateľka spoločnosti
Tel.: +421 905 123 387
Mail: rakusova@dnreality.sk
Communication in English: +421 902 755 059 email: megova@dnreality.sk
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri SR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č.40510/N

Napíšte nám